1810361.jpg
LukuJoonssons vrål-åk och Axel på takets vrål-åk...Örkky-menopelit ovat LukuJoonssonin ja Axel på taket:in vehkeitä.

1810346.jpg
LukuJoonsons stil-i-fart/LukuJoonsonin tyylinäyte

1810355.jpg
LukuJoonsons på trailer/LukuJoonsonin trailerinäyte
1826662.jpg
Liten röd djävul/Pieni punainen paholainen
1826722.jpg
Liten röd snabb djävul/Pieni punainen nopea paholainen
1826727.jpg
Axel på taket och Argon/Axel på taket ja Argon
1826738.jpg
Argon har brått/Argonilla on kiire